Gepubliceerd op:

In april 2018 is het woonwensenonderzoek “Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2017” (WiMRA) verschenen. De gemeente Diemen wilde graag meer inzicht in de huidige stand van de woningmarkt op basis van het nieuwe WiMRA. Dit ter ondersteuning van de besluitvorming over de Woonvisie Diemen 2018-2023.