Gepubliceerd op:

RIGO wierp een helikopterblik op de Haagse woningmarkt op basis van het Woononderzoek Nederland 2012. Aan de orde komen onder meer de invloeden van de recessie in de vorm van uit-, bij en afgestelde verhuiswensen. Een gesignaleerde trendbreuk is het einde aan de opmars van het eigen woningbezit onder jongeren. Daarnaast aandacht voor het (toegenomen) belang van de particuliere huursector en de toegenomen woonlasten en hypotheekschulden.