Gepubliceerd op:

Op basis van het Woononderzoek Nederland (WoON) 2015, waar Lelystad met circa 1.500 respondenten aan deelnam, heeft RIGO een analyse gemaakt van de woningmarkt in Lelystad. Aan de orde komen onder meer de huisvesting van doelgroepen, woonlasten en hypotheekschulden, gerealiseerde en gewenste verhuizingen. Tevens zijn ontwikkelingen sinds het WoON 2009 in beeld gebracht.