Gepubliceerd op:

Eerder heeft RIGO in opdracht van de provincie Zuid-Holland de bereikbaarheid van de sociale huursector inzichtelijk gemaakt. In opdracht van de provincie heeft RIGO gegevens over de sociale huursector in 2019 verzameld. De provincie heeft deze gegevens verwerkt in de Woonbarometer. De Woonbarometer is via deze link bereikbaar.