Gepubliceerd op:

RIGO voerde opnieuw een update uit van de Woonbarometer van de Provincie Zuid-Holland, voor het onderdeel bereikbaarheid van de sociale huur.Eerder heeft RIGO in opdracht van de provincie Zuid-Holland de bereikbaarheid van de sociale huursector inzichtelijk gemaakt. In opdracht van de provincie heeft RIGO gegevens over de sociale huursector verzameld. De provincie heeft deze gegevens verwerkt in de Woonbarometer. De Woonbarometer is via deze link bereikbaar.