Gepubliceerd op:

Den Haag is een van de gemeenten die deelnemen aan het landelijke traject over goed verhuurderschap van het ministerie van BZK. Met de Haagse pilot wil de gemeente de rol van de huurteams bij handhaving versterken, werken aan de informatiepositie van huurders en verhuurders en aandacht geven aan hoge huren als symptoom van malafide verhuurderschap. Binnen de pilot heeft RIGO twee onderzoeken uitgevoerd: naar drijfveren van particuliere verhuurders en naar discriminatie bij de toewijzing.

Drijfveren van particuliere verhuurders

Doel van het onderzoek naar de drijfveren was om inzicht te krijgen in hoe particuliere verhuurders gemotiveerd kunnen worden tot goed verhuurderschap. Hiervoor voerde RIGO twintig diepte-interviews met particuliere verhuurders (van klein tot groot) en andere spelers op de huurmarkt, zoals verhuurmakelaars en beheerkantoren. Daarin is onder meer gesproken over hoe verhuurders in de praktijk omgaan met hun vastgoed en hun huurders en de rol van de gemeente.

Uit de gesprekken bleek dat ondernemerschap de belangrijkste drijfveer is voor particuliere verhuurders. Dit motiveert hen ook om hun woningen up-to-date te houden en zuinig te zijn op ‘goede huurders’. Eén van de aanbevelingen aan de gemeente is dan ook om bij het stimuleren van goed verhuurderschap aan te sluiten bij het ondernemerschap van particuliere verhuurders.
De rapportage is op 8 december 2020 met een brief van het College naar de Raad gestuurd.