Gepubliceerd op:

Foto door Mark Ahsmann

 

Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) geeft aan welke prijs er maximaal voor een gereguleerde huurwoning gevraagd mag worden. De maximaal toegestane prijs is daarbij afhankelijk van het aantal WWS-punten, en het aantal WWS-punten is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) schatte RIGO van ruim 2.000 aangeboden huurwoningen op Pararius het aantal WWS-punten in. Vervolgens keken we wat de maximale huurprijs zou zijn, mochten deze woningen onder een hogere liberalisatiegrens daadwerkelijk gereguleerd worden.

Een woning in de MRA die nu €2.000 per maand kost, zou bij regulering zomaar eens de helft goedkoper kunnen worden.

Het voornemen van Minister de Jonge is om de liberalisatiegrens op te hogen naar ongeveer €1.000. In dat geval zou circa de helft van het huuraanbod in de MRA gereguleerd kunnen worden. Uit onze analyse blijkt dat de maximale huren van deze woningen vervolgens gemiddeld €1.000 lager komen te liggen dan de werkelijke gevraagde huren. Met andere woorden: een woning die nu €2.000 per maand kost, zou bij regulering zomaar eens de helft goedkoper kunnen worden.

Hogere prijs voor deel van de goedkoopste woningen

Behalve een ophoging van de liberalisatiegrens, heeft de Minister een aantal wijzigingen aan de puntentelling van het WWS voorgesteld. Het gaat onder meer om een andere puntentelling voor energielabels – minpunten voor slechte labels, meer punten voor goede labels – en extra punten per m2 buitenruimte. Daarnaast stelt de Minister een verhoging van de WOZ-cap naar 187 punten voor. Voor een deel van de woningen betekent dit minder WWS-punten, want de WOZ-waarde telt minder zwaar mee. Voor een ander deel van de woningen betekent dit juist méér punten – bij deze woningen werd het puntenaantal onder de oude WOZ-cap afgetopt, maar onder de nieuwe cap niet meer. Deze laatste woningen krijgen dus een hogere maximale huur.

In de MRA is het effect van deze voorstellen met name te zien bij de woningen die nu al gereguleerd worden, dus onder de liberalisatiegrens. Een kwart van dit aanbod stijgt vanwege de wijzigingen qua prijs boven de liberalisatiegrens uit. Bij een hogere liberalisatiegrens van €1.000 blijven deze woningen dus wel gereguleerd, maar tegen een hogere maximale huurprijs.