Gepubliceerd op:

Woonstad Rotterdam heeft enkele jaren geleden een vernieuwde participatieaanpak ingezet, met als doel een grotere variatie aan huurders te horen: onder andere via maatwerk en een wisselwerking tussen vaste en tijdelijke vormen. Woonstad ontving daarvoor in 2012 de KWH-Innovatieprijs. De prijs bestond uit een effectverkenning van die aanpak. RIGO voerde die effectverkenning uit.

RIGO is samen met KWH in gesprek gegaan met betrokkenen om succesfactoren te achterhalen en aan te geven waar verbetering mogelijk is. Belangrijk bleek de directe communicatie, het serieus nemen van bewoners juist in de contacten rond de woning. Op wijkniveau biedt het loslaten van de vertegenwoordigende structuur ruimte voor veel verschillende bewoners om de stem te laten horen. Cruciaal is dat er enkele trekkers in de wijk wonen. Naast deze (en andere) bevindingen gaat de verkenning ook in op de interne organisatie: wat kunnen we bijvoorbeeld doen om de geluiden beter door te laten klinken?