Gepubliceerd op:

Het ministerie van SZW heeft enige jaren geleden de buurtmonitor Integratie laten ontwikkelen. De monitor bevat registergegevens op allerlei onderwerpen, uitgesplitst naar herkomstgroepen. Conclusie van de evaluatie is dat de monitor weinig bekend is onder potentiële gebruikers en dat de informatie weliswaar interessant wordt gevonden, maar dat de gebruikswaarde in de huidige vorm betrekkelijk beperkt is. Met een aantal concrete verbeteringen en structurele aanpassingen (meer kaartgericht werken, meer urgentie/betekenis aan de cijfers geven) kan dit worden verbeterd.