Gepubliceerd op:

De evaluatie maakt inzichtelijk in hoeverre de beoogde beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd, in hoeverre deze moeten worden bijgesteld en of de huidige woonagenda voldoende basis biedt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties in 2018. Dit is gedaan aan de hand van een dossierstudie, verdiepende gesprekken met partijen zowel binnen alsook buiten de gemeentelijke organisatie en een werkbijeenkomst met diverse belanghebbenden.