Gepubliceerd op:

Het Primeurfonds bestaat al sinds 1996. Een deel van de waardeverandering van de woning, prijsstijging of daling, wordt bij doorverkoop gedeeld met de gemeente, een vorm van risicoreductie voor de koper. De systematiek van het Primeurfonds kent sterke overeenkomsten met het bekendere Koopgarant, dat veelvuldig door woningcorporaties wordt ingezet om koopwoningen financieel bereikbaar te maken. De gemeente Heerhugowaard wilde graag inzicht in de effectiviteit en de kosten van het Primeurfonds en zocht daarbij aanknopingspunten om, zo nodig, koopstarters op een andere wijze een steuntje in de rug te geven. Daarom vergeleek RIGO het Primeurfonds ook met een aantal andere koopvarianten zoals Koopgarant.