Gepubliceerd op:

In 2016 heeft de gemeente Almere, in samenwerking met de corporaties die in Almere actief zijn, besloten werk te maken van doorstroming van oudere huurders uit grote (eengezins)woningen. Dit heeft vorm gekregen in een twee jaar durende experimenteerregeling, getiteld ‘Van Groot naar Beter’ (VGNB). In het experiment wordt kleine huishoudens/ouderen de mogelijkheid geboden naar een meer passende woning te verhuizen, waarbij een eengezinswoning in Almere vrijkomt. Zij krijgen hierbij voorrang bij de rangordebepaling voor de toewijzing van een sociale huurwoning wanneer zij vanuit een eengezinswoning de stap maken naar een kleinere woning/ appartement.

De wooncoach

Naast VGNB hebben woningcorporaties de Alliantie en Ymere, in samenwerking met de gemeente, een wooncoach in het leven geroepen. De wooncoach wordt ingezet voor de begeleiding en het informeren van oudere huurders met een (mogelijke) verhuiswens en is hoofdzakelijk actief in Almere Haven.

Uitkomsten

In de evaluatie maakten wij de balans op van twee jaar experimenteren. We keken naar de bijdrage aan doorstroming en het doelbereik gegeven de vooraf gestelde doelen. De rol van de voorrangsregeling, verhuiskostenvergoeding en de wooncoach hierin kregen uiteraard ook aandacht. We zetten feiten en cijfers op een rij en brachten de ervaringen in kaart op basis van verschillende groepsgesprekken. We sloten af met een aantal lessen voor een eventueel vervolg.

In totaal zijn in de experimentperiode 53 van de maximaal 60 verhuizingen met VGNB gerealiseerd. Oudere huurders verhuizen door de regeling naar een meer passende woning, terwijl zij zonder VGNB niet (of) later deze keuze zouden maken. De wooncoach speelt hierin een belangrijke rol. Ook de ambitie om de achtergelaten grote woningen te verhuren aan (grote) gezinnen is gerealiseerd.

Al met al biedt de regeling ouderen betere mogelijkheden om naar een kleine, meer passende woning te verhuizen (zonder onoverkomelijke financiële gevolgen). Het bijeffect hiervan is dat de regeling het langer zelfstandig (thuis) wonen bevordert. Daarnaast draagt de regeling bij aan het beschikbaar maken van meer en (grote) woningen voor starters en gezinnen door het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. De Gemeente Almere besluit – op basis van de evaluatie – in 2019 opnieuw of de regeling VGNB wordt voortgezet.