Gepubliceerd op:

Met behulp van verschillende bestaande en nieuwe verordeningen en instrumenten wil de gemeente Utrecht (het gebruik van) de woningvoorraad reguleren. Het doel is om de bestaande (betaalbare) voorraad te behouden en beschermen en goed verhuurderschap te bevorderen. Voor de gemeente stellen we een rapport op waarin de gebiedsgerichte onderbouwing voor de verschillende verordeningen en instrumenten samenkomen.

Gemeenten mogen zelf besluiten voor welke gebieden en voor welke woningsegmenten verordeningen in werking treden. Invoering van de instrumenten dient bij wet wel stevig onderbouwd te worden. Deze onderbouwing moet (in de meeste gevallen) gebiedsgericht zijn en gebaseerd zijn op aanwezige schaarste of leefbaarheidsproblemen als gevolg van het gebruik van de woonruimte. Voor de verschillende gebieden (buurten en wijken) moeten nut en noodzaak van regulering worden aangetoond.