Gepubliceerd op:

Begin 2013 is het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta vastgesteld. In dit plan – en het bijbehorende uitvoeringsprogramma – geven de samenwerkende partijen in Eemsdelta (gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen) hun ambities weer. Er is een monitor in het leven geroepen die de voortgang op output- en outcomeniveau inzichtelijk moet maken. In de monitor is gestreefd naar de optimale mix tussen objectieve gegevens (wat zien we feitelijk), de mening van de inwoners (waar het uiteindelijk om gaat) en de verwachting voor de toekomst.