Gepubliceerd op:

Een van de projecten op de agenda van de Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden is de actualisatie van de huisvestingsverordening. De Huisvestingsverordening vormt de basis voor de verdeling van de gereguleerde woningvoorraad. Sinds de komst van de Huisvestingswet 2014 en het vervallen van de WGR+-status van het Stadsgewest Haaglanden hebben alle gemeenten zelf huisvestingsverordeningen vastgesteld.

Om deze transitie goed te laten verlopen heeft het Stadsgewest Haaglanden destijds een model-huisvestingsverordening gemaakt als basis voor de gemeentelijke verordeningen. Deze was inhoudelijk identiek aan de op dat moment geldende regionale verordening uit 2012. Wel zijn hier destijds de technisch noodzakelijke wijzigingen in opgenomen die voortkwamen uit de komst van de Huisvestingswet 2014. Van oudsher waren in de huisvestingsverordening verschillen tussen gemeenten aanwezig. Dit is nu nog steeds het geval.

Ook in 2018 moesten de huisvestingsverordeningen weer beperkt technisch of tekstueel aangepast worden. Dit als gevolg van de gewijzigde voorrangspositie van vergunninghouders in de landelijke wet- en regelgeving en diverse andere wetswijzigingen.