Gepubliceerd op:

RIGO heeft woningcorporatie HEEMwonen (met woningbezit in Kerkrade en Landgraaf) begeleid bij het opstellen van nieuw streefhuurbeleid. Tijdens het traject is eerst een strategisch kader opgesteld (welke doelen worden nagestreefd? Welke waarden en uitgangspunten zijn van belang? Welke externe afspraken zijn gemaakt?), waarna vervolgens diverse varianten voor het streefhuurbeleid zijn verkend. Onder andere betaalbaarheid/woonlasten (o.a. voor jongeren en grote gezinnen), beschikbaarheid en veerkrachtige wijken waren de rode (beleids)draad gedurende het traject.