Gepubliceerd op:

RIGO ondersteunt HEEMwonen, een woningcorporatie met woningbezit in Kerkrade en Landgraaf, bij het opstellen van nieuw huurbeleid. In dit traject is aandacht voor de opgave (waaronder de verduurzamingsopgave en de verwachte inkomensontwikkeling van de doelgroep van beleid) en worden diverse varianten opgesteld en doorgerekend op volkshuisvestelijk en financieel effect.