Gepubliceerd op:

Een jaar geleden constateerden we reeds een trend van toenemende verhuisbewegingen naar ‘het oosten’. Een update, in opdracht van de Provincie Overijssel, laat zien dat deze trend aanhoudt. In 2019 zijn er opnieuw meer huishoudens uit de Randstad naar Gelderland en Overijssel verhuisd. Overigens bewegen Randstedelingen zich in toenemende mate alle kanten op, ook bijvoorbeeld naar Noord-Holland, tot Texel aan toe.

Op naar het Oosten

In oostelijke richting zijn het vooral aangrenzende regio’s, zoals Foodvalley en Rivierenland, die onder invloed staan van verhuisstromen uit de Randstad. Daar zijn het vooral huishoudens in de leeftijd 30-59 jaar die de stap maken. Maar ook in verder weg gelegen regio’s is de stroom toegenomen. Naar landelijke regio’s als de Achterhoek en landelijk Overijssel zijn de zestigplussers in opmars. En in steden als Zwolle en Arnhem zien we steeds meer ‘oudere jongeren’ (23-29 jaar en 30-44 jaar) uit de Randstad instromen. Omgekeerd trekt de Randstad nog altijd veel jongeren in de studentenleeftijd uit overig Nederland. Deze stroom is echter de laatste jaren kleiner geworden.

Randstad

Binnen de Randstad is het vooral de Metropoolregio Amsterdam (MRA) die aan aantrekkingskracht heeft ingeboet. Daarbij lijkt sprake de zijn van een olievlek. De MRA verliest nu per saldo huishoudens aan de rest van de Randstad. Het oostelijk deel van de provincie Utrecht trekt juist steeds meer instroom uit de rest van de Randstad, maar ziet ook steeds meer huishoudens naar buiten de Randstad vertrekken. De stap naar Rivierenland en Foodvalley ligt in het verlengde van deze ontwikkeling.

Koopwoningen

Op de woningmarkt zien we de toegenomen verhuisstroom uit de Randstad vooral terug in de duurdere koopwoningen en in mindere mate in de particuliere huur. Het is daarbij niet zo dat Randstedelingen speciaal op nieuwbouw afkomen. Integendeel, in de meeste regio’s betrekken ze juist meer vooroorlogse (karakteristieke?) woningen in vergelijking met lokaal verhuisden. Wel is het natuurlijk zo dat veel nieuwbouw leidt tot schuifruimte in de voorraad, waar ook Randstedelingen van kunnen profiteren.

Toekomst

Voor de toekomst spreken we de verwachting uit dat het woningaanbod binnen de Randstad voorlopig tekortschiet om aan de vraag te voldoen. Dit geldt zowel kwantitatief als kwalitatief (veel kleine appartementen, ook in de nieuwbouw). We moeten dan ook niet verbaasd zijn als de overloop uit de Randstad aanhoudt of nog toeneemt, zowel richting het oosten als naar andere delen van Nederland.