Gepubliceerd op:

Voor de gemeente Amsterdam was RIGO betrokken bij de planontwikkeling Elzenhagen Zuid in Amsterdam Noord.

RIGO heeft voor de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan die kan dienen voor de wettelijk vereiste onderbouwing van het plan Elzenhagen Zuid in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking (Besluit ruimtelijke ordening Artikel 3.1.6 lid 2).
RIGO geeft haar oordeel over het bouwprogramma (o.a. wonen, sport, horeca).