In het onderzoek komen diverse thema’s aan bod. De samenstelling van de woningvoorraad, de omvang en ontwikkeling van doelgroepen en de woningbehoefte, de benodigde omvang van de sociale huurvoorraad, de betaalbaarheid van de sociale huursector en de de behoefte aan wonen met zorg. Op basis van het onderzoek bieden we concrete houvast bij vervolgstappen. In 2015 heeft RIGO een soortgelijk onderzoek verricht in de gemeenten Hengelo en Borne.