Woningcorporatie Wonen Limburg maakt veelvuldig gebruikt van de door RIGO ontwikkelde wijk- en buurtprofielen waarmee de sociale kwaliteit in beeld wordt gebracht.. De profielen vertonen veel overeenkomst met de sociale index. Van deze ca. 675 buurt- en c.a. 200 wijkprofielen wenst Wonen Limburg nu een actualisatie.