De gemeente is voornemens om naast de bestaande vergunningplicht voor kadastraal splitsen ook een vergunningplicht voor woningonttrekken, woningvormen en omzetten te introduceren. Hierbij wil de gemeente ook voorwaarden met betrekking tot leefbaarheid kunnen stellen. Het toetsen van aanvragen op leefbaarheid vergt een goede uitwerking, zodat een vergunningaanvraag onderbouwd kan worden toegekend of geweigerd. Daarbij gaat RIGO de gemeente Haarlem ondersteunen.