Gepubliceerd op:

Om projecten vergelijkbaar te maken is er behoefte aan standaardisatie van de methoden en kengetallen die worden toegepast om welvaartseffecten te bepalen. In ons rapport dat is opgesteld voor het Ministerie van I&M wordt een overzicht gegeven van meetmethoden en kengetallen voor 10 omgevingskwaliteiten, namelijk bereikbaarheid, luchtkwaliteit en klimaat, geluidsbelasting, verkeersveiligheid, waterveiligheid, externe veiligheid, archeologie, natuur, bodem en water.