Gepubliceerd op:

Het huidige plan is alweer enkele jaren oud en toe aan een nieuwe versie. Juist in een periode waarin er grote opgaven liggen in de woningmarkt: grote woningtekorten – ook in het werkgebied van Brederode Wonen –, toenemende betaalbaarheidsproblemen ten aanzien van het wonen en – niet in het minst – de verduurzaming van de woningvoorraad. Daarnaast wordt – mede vanwege die grote opgaven – de wet- en regelgeving op tal van plaatsen aangepast, waardoor ook de rolverdeling tussen woningcorporaties, gemeenten en provincies verandert.

Allerhande veranderingen die het opstellen van een nieuw ondernemingsplan noodzakelijk maken. Brederode Wonen zal daarbij, zoals de meeste woningcorporaties, scherpe keuzen moeten maken, prioriteiten moeten stellen, omdat niet alle opgaven op korte termijn volledig gerealiseerd kunnen worden.