Gepubliceerd op:

In opdracht van de Provincies Gelderland en Overijssel onderzocht RIGO de omvang en aard van de verhuisstromen tussen (delen) van de Randstad en (delen van) beide oostelijke provincies. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van CBS-Microdata. Dit bood de mogelijkheid om de analyse toe te spitsen op huishoudens (in tegenstelling tot personen) en betrokken woningen.

Kwantitatief gaat het (nog) niet om zo’n grote stroom, maar die neemt wel gestaag toe. In 2018 ging het om ruim tienduizend verhuisde huishoudens tussen de Randstad en ‘het Oosten’. Vooral de aan de Randstad grenzende regio’s Rivierenland en Food Valley hebben de instroom uit de Randstad de laatste jaren zien toenemen. Deze ontwikkeling ligt in het verlengde van een toegenomen suburbanisatie binnen de Randstad zelf.

Van jongeren tot pensionado’s

Vestigers uit de Randstad zijn er in alle soorten en maten. In de dichtbij gelegen regio’s bestaat de instroom vooral uit huishoudens in de leeftijd tussen de dertig en de vijfenveertig. Zij betrekken veelal een eengezinswoning. In de stroom naar Nijmegen en Enschede domineren de jongeren in studentenleeftijd. Zwolle en Arnhem trekken vooral twintigers en dertigers. Landelijke regio’s als de Achterhoek, Noord Veluwe en landelijk Twente trekken daarnaast steeds meer senioren uit de Randstad, die zich in relatief grote en duurdere koopwoningen vestigen.

Voor de toekomst verwachten we dat de schaarste aan ruime en betaalbare woningen in de Randstad voorlopig alleen nog maar groter wordt. We moeten dan ook niet verbaasd zijn als de ‘overloop’ aanhoudt of nog toeneemt, zowel in oostelijke richting als naar andere delen van Nederland.

Op de website www.komen-en-gaan.nl worden de resultaten op een interactieve manier weergegeven.