Gepubliceerd op:

Welke mate van regulering van woningmarkt en ruimtelijke ordening stelt een stad in staat economisch gezien goede maatregelen te nemen? André Buys ging erover in debat, tijdens een wetenschappelijk debat georganiseerd door Het Ministerie van BZK/WBI.Nationale economische groei concentreert zich steeds meer in de stad. Steden hebben echter te maken met een overheidsgestuurde regulering van ruimtegebruik en woningmarkt. Deze regulering heeft op uiteenlopende wijzen een dempend effect op economische groei, bijvoorbeeld door inefficiënte vraagondersteuning, maar ook door ruimtelijke restricties en grondexploitaties die alleen in economisch gunstige tijden werken.Over dit thema organiseerde WBI onlangs een wetenschappelijk debat. De centrale vraag was: welke mate van regulering in de woningmarkt en de ruimtelijke ordening stelt een stad in staat om economisch gezien de voor haar beste maatregelen te nemen? En in hoeverre vraagt dat om een landelijke afweging tussen steden?

Aan het debat namen deel: Ries van der Wouden (PBL), Taco van Hoek (EIB), Pieter Tordoir (UvA), Henri de Groot (VU) en André Buys (RIGO). De publicatie geeft de resultaten van het debat weer. Tevens bevat deze vijf essays, waarin de deelnemers ingaan op vier door BZK-geponeerde stellingen.Eén van deze essays is van de hand van André Buys.