Gepubliceerd op:

Het functioneren van woningcorporaties is de afgelopen jaren verbeterd. De prestaties van corporaties komen in veel gevallen overeen met de – lokaal bepaalde – opgaven. De belanghebbenden (denk aan huurders, gemeenten) zijn doorgaans tevreden over het presteren van de corporatie. Wel zijn huurders minder positief dan andere belanghebbenden. Hun grootste zorgen gaan over de betaalbaarheid en beschikbaarheid, en de kwaliteit van de woningvoorraad.

De afgelopen jaren hebben corporaties werk gemaakt van het interne beleidsproces. De governance en de onderbouwing van de inzet van het vermogen zijn verbeterd. Vooral waar het gaat om het betrekken van belanghouders en de relatie en communicatie zien we verbeterpunten. Dit alles – en nog veel meer – blijkt uit een analyse van ruim 280 recente visitaties. RIGO analyseerde de inhoud van die visitaties op verzoek van het Ministerie van BZK. De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt bij het opstellen van de Staat van de Volkshuisvesting, die de Minister in april 2016 naar de Tweede Kamer stuurde.