Gepubliceerd op:

Met de monitor plancapaciteit (www.plancapaciteit.nl) wordt de plancapaciteit in alle gemeenten in Noord-Holland in beeld gebracht. RIGO onderzocht in hoeverre de monitor kan worden aangesloten op het Regionaal Informatiesysteem Woningbouw Stadsregio Amsterdam. Onderzocht zijn de mogenlijkheden en wensen ten behoeve van aanpassing van de monitor.