Gepubliceerd op:

Het onderzoek behelst de periode 2001 tot 2013. Ook wordt vooruit gekeken naar de komst van de nieuwe Omgevingswet en de consequenties hiervan.