Gepubliceerd op:

Landelijk woonruimteverdeelsysteem

Al lange tijd wordt vanuit de Tweede Kamer en de Woonbond aangedrongen op een landelijk woonruimteverdeelsysteem. Aedes voert momenteel uitgebreide discussies over vernieuwing van de woonruimteverdeling. Er worden gesprekken gevoerd met de leden, de Woonbond en andere belanghouders, zoals het Rijk en de VNG. Daarbij wordt ook verkend wat de voor- en nadelen van meer samenwerking tussen corporaties zijn, bijvoorbeeld via een landelijk woonruimteverdeelsysteem.

Vijf varianten

Om handen en voeten mee te geven aan deze discussie, verkent RIGO voor Aedes hoe vijf varianten van een toekomstig systeem er uit zouden kunnen zien. We beginnen met een variant dichtbij de huidige situatie en eindigen bij de variant waarin de gehele woonruimteverdeling landelijk wordt geregeld. Daarbij kijken we steeds naar drie typen effecten (voor- en nadelen): wat betekent het voor de woningzoekende, wat zijn de financiële effecten en hoe zien de organisatorische consequenties eruit? En wat zouden dan vervolgstappen kunnen zijn?