Gepubliceerd op:

Waarom de woonruimteverdeling niet via een landelijk systeem plaatsvindt, is een regelmatig terugkerende vraag. Aedes heeft in 2019 uitgebreid contact gehad met haar leden over meer samenwerking op het gebied van woonruimteverdeling. Parallel daaraan heeft RIGO voor Aedes verkend óf en hoe meer samenwerking woningzoekenden meer kansen, overzicht en gebruiksgemak zou kunnen bieden.

Vijf varianten

RIGO heeft daartoe in overleg met Aedes, woningcorporaties, samenwerkingsverbanden van corporaties en aanbieders van woonruimteverdeelsystemen vijf mogelijke toekomstvarianten met een oplopende mate van samenwerking gedefinieerd. De varianten bestaan uit een aantal bouwstenen: hoe en waar worden woningen aangeboden (landelijk of lokaal), waar schrijf je je in en wie wijst de woningen toe, hoeveel ruimte is er voor lokaal beleid en hoe ziet de organisatie eruit.

Meerwaarde voor woningzoekende

Voor elk van de varianten heeft RIGO beredeneerd wat dat zou betekenen voor woningzoekenden,  corporaties en aanbieders. Op dit moment bestaan er verschillende werkwijzen in het land, en per werkwijze verschillen de gevolgen van de varianten: wat meer samenwerking betekent dat voor de organisatie, of er beren op de weg zijn en met wat voor kosten en baten corporaties rekening moeten houden. Voor woningzoekenden hebben we ook gekeken naar de kosten, maar vooral naar het gebruiksgemak, overzicht en effecten op slaagkansen van de varianten.

Nader verkennen of experimenteren?

De varianten zijn geen in steen gebeitelde opties waaruit gekozen móet worden. Het rapport geeft wel aanbevelingen voor (kleine en grote) vervolgstappen om tot meer (landelijke en regionale) samenwerking te komen die voordelen voor woningzoekenden kunnen bieden. Corporaties en/of samenwerkingsverbanden die meer samenwerking verder willen verkennen en experimenteren kunnen zich bij Aedes aanmelden. Voor vragen over het rapport kunt u terecht bij RIGO.