Gepubliceerd op:

Het onderzoek is door RIGO uitgevoerd en hier te downloaden. Centrale vraag in de rapportage ‘Senioren op de woningmarkt’ is of er redenen zijn het Rijksbeleid op het vlak wonen en zorg aan te passen. Het antwoord is dat op hoofdlijnen de juiste koers wordt gevaren. Wel is er relatief weinig oog voor het feit dat de toekomstige ouderen anders zullen zijn dan de huidige ouderen.

De toekomstige ouderen hebben – als gevolg van sociaal-culturele en sociaal-economische trends – andere wensen en andere mogelijkheden en gedragen zich anders op de woningmarkt dan de huidige ouderen. Tegelijkertijd blijft een belangrijke factor constant: de ouderdom blijft gepaard gaan met gebreken. Het is juist het samenstel van andere wensen en mogelijkheden op de woningmarkt in de context van het met de leeftijd (blijven) ontstaan van beperkingen en een behoefte aan zorg, die de opgaven inkleurt. In het rapport aangegeven op welke wijze.

Het rapport is nadrukkelijk meer dan een tussentijdse beleidsevaluatie, het geeft een nieuwe opmaat ten aanzien van de gevolgen van de vergrijzing voor de woningmarkt. De achtergrondrapportage bevat de ingrediënten voor en achtergronden bij het hoofdrapport. De geïnteresseerde vakspecialist vindt hier de resultaten van de uitgevoerde analyses in detail.

Lees naast de rapportage ook het achtergrondrapportage en de kamerbrief.