Gepubliceerd op:

Gekeken is onder meer naar de waarde en de kosten van nieuwe woningen en naar de mate waarin nieuwbouw aansluit op de wensen van woningzoekenden. Tevens zijn lange termijn trends in nieuwbouw en bewoning in beeld gebracht.