Gepubliceerd op:

Deze volkshuisvestelijke agenda is een concretisering en actualisering van de volkshuisvestelijke paragrafen uit de Haagse woonvisie 2009 – 2020 en fungeert als opmaat naar nieuwe prestatieafspraken met de in Den Haag actieve woningcorporaties. Met het opstellen van deze agenda gaf de gemeente Den Haag als een van de eerste invulling aan de nieuwe wet- en regelgeving over de relatie tussen gemeente en woningcorporaties zoals beschreven in Woningwet 2015.