Gepubliceerd op:

De uitgangspunten uit de huidige woonvisie (2009-2020), bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, woon- en leefklimaat, betaalbaarheid en levensloopbestendigheid worden in de nieuwe woonvisie aangescherpt. De gemeente doet dit niet alleen, maar samen met haar partners. Hiervoor zijn in de maanden april en mei, een viertal themagewijze woontafels georganiseerd:

1) Wonen en Zorg,
2) Wonen en Duurzaamheid,
3) Wonen en Economie en
4) Wonen en Leefomgeving.

Tijdens deze woontafels zijn betrokkenen met elkaar in gesprek gegaan over deze woon-gerelateerde thema’s. De opbrengsten van de woontafels gebruikt de gemeente Den Haag om te bepalen welke thema’s in de woonvisie prioriteit dienen te krijgen en om de koers per thema te bepalen.