Gepubliceerd op:

De gemeente Weststellingwerf wilde een compacte woonvisie opstellen voor de middellange termijn. De visie moest helderheid geven over de woonopgaven in de gemeente en beleidskaders bieden. Daarnaast vormt de woonvisie voor de gemeente de basis voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties.