Gepubliceerd op:

RIGO verzorgde voor de gemeente Utrecht een training van zes dagdelen voor nieuwe medewerkers in het Wonen domein. Zij werden daarbij door diverse specialisten meegenomen in de wondere wereld van het Wonen: de historie, wetgeving, (interpretatie van) woningmarktonderzoek, gemeentelijk woonbeleid (van woonvisie tot opkoopbescherming), woningcorporaties en prestatieafspraken, nieuwbouw, grondbeleid, gebiedsontwikkeling, doorstroming en woonruimteverdeling.