Gepubliceerd op:

RIGO deed in de zomer van 2022 een belevingsonderzoek onder corporatiehuurders. Hoe wordt hitte in de woning ervaren hoe goed weten kwetsbare doelgroepen wat ze moeten doen?

  • In dit belevingsonderzoek gaven bijna alle respondenten (86%) aan last van hitte in de woning te hebben. In meer dan de helft van de gevallen gaven zij meer dan drie redenen voor deze hitte in de woning. Het ontbreken van buitenzonwering en een airco werden samen met veel ramen als meest voorkomende redenen gegeven. De combinatie van veel ramen en goede isolatie maakt dat warmte niet kan ontsnappen. Dit speelt vooral in recent gebouwde woningen. Deze warmte in de woning heeft volgens de ondervraagden effect op het slaapritme en de fitheid.
  • Er is ook gekeken naar achtergrondkenmerken. Theoretisch opgeleiden gaven over het algemeen minder vaak aan dat een warme woning effect heeft op hun gedrag en levensstijl dan praktisch opgeleiden. Dit verschil is groter bij specifieke effecten, zoals het goed kunnen eten en drinken in een warme woning.
  • Vijfenzestigplussers geven vaker aan geen last te hebben van een warme woning dan de werkzame leeftijdsgroep (22% tegen 7%). Dit kan komen doordat zij minder actief zijn, waardoor het effect van de warme woning minder is. Desondanks is het wel zorgelijk dat ouderen aangeven minder last te hebben van de hitte. Omdat ze een verminderde thermoregulatie hebben, waardoor ze minder zweten en een mindere dorstprikkel hebben, zijn zij een kwetsbare groep.

Ook is er gekeken of respondenten weten hoe ze zich moeten gedragen tijdens een hittegolf, welke maatregelen werken en welke groepen kwetsbaar zijn. Men weet wat ze wel moeten doen tijdens de hitte, maar wat slecht gedrag is – zoals zoet en vezelrijk eten – is minder bekend. Ook de kennis van kwetsbare doelgroepen met ziektes en de ergste symptomen van een hitte-uitputting en hitteberoerte worden niet goed herkend.