Gepubliceerd op:

Bij Rochdale is veel data voorhanden over operationele prestaties van complexen. Bij investeringsbeslissingen, zoals het bepalen complexstrategie, is inzicht in deze data gewenst, maar bleek deze niet altijd gemakkelijk voor handen. Deze complexmonitor brengt op complexniveau alle gewenste data langs de thema’s financiën, kwaliteit en markt in samenhang in beeld.Sterke punten van de monitor zijn:

1) de integrale analyse op de thema’s financiën, kwaliteit en markt;

2) indicatoren voorzien van absolute beleidsnorm (wanneer is prestatie goed, wanneer niet meer?);

3) scores op indicatoren worden omgezet in rapportcijfers waardoor voor een brede groep de cijfers te interpreteren zijn;

4) per complex wordt – op basis van deze rapportcijfers – door de monitor een suggestie voor de complexstrategie gegeven;

5) simulatie van strategiesuggestie op 2 manieren uit te voeren (gevoeligheidsanalyses zijn ingebouwd).