Gepubliceerd op:

RIGO heeft in opdracht van het Ministerie van BZK de huidige Situatie geschetst aangaande de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de partijen op de woningmarkt (overheden, middenveld, markt) en de bevoegdheden die daarbij horen.
Het onderzoek richtte zich op de volgende beleidsthema’s: Betaalbaarheid – Toegankelijkheid – Kwaliteit.

Er is onder meer ingegaan op de volgende punten:

  • Welke juridische instrumenten hebben Rijk, provincies en gemeenten tot hun beschikking? Dat kan ook een afgeleide bevoegdheid zijn (prestatieafspraken is vastgelegd in landelijke wetgeving; maar afgeleid zijn het vooral gemeenten die daar wat mee doen)
  • Een indeling naar verantwoordelijkheid van BZK/Woningmarkt en andere partijen, zoals volgens de bestuurslagen Rijk/Europa; provincie; gemeenten; overige (corporaties/bedrijfsleven), of andere departementen.