Gepubliceerd op:

Om de woningnood in Zwolle aan te pakken moet in de eerste plaats snel en veel gebouwd worden, dat beseft iedereen. Maar het besef is er ook dat de bestaande woningvoorraad beter gebruikt kan en moet worden – zeker als dat bouwen niet snel genoeg gaat. En er is in Zwolle best veel ruimte die beter benut kan worden. Wat zou dat kunnen opleveren?

 • In de bestaande voorraad: ongeveer 12.000 Zwollenaren wonen best ruim. Stél dat 1 op de 20 van hen besluit een deel van hun woning te verhuren, dan levert dat 600 extra woningen of woonruimtes op. Voor een fractie van de kosten en energie om die woningen te bouwen.
 • In de nieuwbouw: stél dat we de komende jaren 10.000 huur- en koopwoningen in de nieuwbouw met voorrang aan doorstromers aanbieden, dan kan dat groot effect hebben op het aantal extra verhuizingen. Dat kan fors oplopen, met name als dat ook in de koopwoningen gebeurt. Daarmee kunnen nog veel meer huishoudens een stap zetten en daar is het immers om te doen. En aan het eind van de verhuisketen staat altijd een starter of vestiger.

Dat gaat allemaal echter niet vanzelf. We zijn daarom samen met bewoners, woningzoekenden, corporaties, ontwikkelaars, makelaars en zorgpartijen op zoek gegaan naar de belangrijkste maatregelen om de bestaande en nieuwe woningvoorraad beter te benutten. Het resultaat daarvan is het Actieplan Beter Benutten Bestaande Woningvoorraad Zwolle. Het actieplan bestaat uit 15 maatregelen, gericht op wat mensen concreet helpt om de stap te zetten hun woning beter te benutten, of te verhuizen.

Informeren en stimuleren van de mogelijkheden

 • 1. Instrumentarium op orde
 • 2. Loket voor alle vragen over benutten
 • 3. In gesprek met bewoners

Informeren en begeleiden

 • 4. Doorstroomcoach corporaties
 • 5. Doorstroomcoach in koop en vrije sector

Aantrekkelijk aanbod

 • 6. Bouwen met doorstroomkwaliteit
 • 7. Aankomend aanbod in beeld
 • 8. Zoekgebied sociale huur vergroten

Voorrang voor doorstromers

 • 9. Voorrang nieuwbouw koop voor doorstromers
 • 10. Van Groot naar Beter sociale huur
 • 11. Voorrang nieuwbouw sociale huur, vrijesectorwoningen en koop corporaties
 • 12. Voorrang in de bestaande voorraad

Financiële hulp

 • 13. Verhuiskostenvergoeding kleiner wonen
 • 14. Extra huurlasten beperken

Met een gerust hart verhuizen

 • 15. Tevredenheidsgarantie bij verhuizen