Gepubliceerd op:

Stadgenoot verhuurt zo’n 270 woningen in de Van der Kunbuurt in Amsterdam. Tweehonderd van deze woningen worden in de nabije toekomst gesloopt. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor ruim 700 nieuwe woningen, waarvan 400 sociale huurwoningen. Alle huurders die daarvoor in aanmerking komen krijgen de gelegenheid om terug te keren in de buurt.

Er staat de komende jaren dus veel te gebeuren voor de bewoners van de Van der Kunbuurt. In 2022 hebben de bewoners van de Van der Kunbuurt zich uitgesproken voor de vernieuwingsplannen van hun wijk. Van de bewoners die gestemd hebben, was 77% voor de plannen voor hun wijk.

Nu het Sociaal Plan in concept gereed is, heeft RIGO in opdracht van de bewonerscommissie alle bewoners gevraagd wat zij van het concept Sociaal Plan vinden. Met de resultaten van dit onderzoek zal de bewonerscommissie aan Stadgenoot een advies geven over het Sociaal Plan.