Gepubliceerd op:

De wet Nijboer (of Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) beperkt de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije huursector. Dit gebeurt door de huurprijsstijging voor woningen in de vrije huursector wettelijk te beperken tot inflatie plus 1 procentpunt óf CAO-ontwikkeling plus 1 procentpunt, afhankelijk van welke twee de laagste is. Daarbij maakt de wet de gang naar de Huurcommissie mogelijk bij te hoge huurstijging.

Te hoge huurverhogingen

Een verrassende uitkomst van de evaluatie is dat zowel het aantal als het aandeel huurverhogingen boven het gestelde maximum is toegenomen sinds invoering van de wet op 1 mei 2021. Dit was 19% en in 2021 en 2022 maakten respectievelijk 20 en 32 procent van de geliberaliseerde huurwoningen een prijsstijging van meer dan inflatie plus 1 procentpunt door. De meeste ‘te hoge’ huurverhogingen liggen tussen de 1 en 1,5 procentpunt boven inflatie. Het aantal ‘zeer hoge’ huurverhogingen van 2,5 procentpunt boven inflatie is wel afgenomen.

De impact van de wet op het verdienvermogen van verhuurders blijkt beperkt, omdat de huurstijgingen voorheen ook al grotendeels onder inflatie plus 1 procentpunt bleven. Op langere termijn kan bij grotere schommelingen in inflatie en lonen de huurverhoging achterblijven bij prijsontwikkelingen. De Woonbond signaleert dat kleine particuliere verhuurders hier vaak minder goed van op de hoogte zijn dan grotere partijen.

Zekerheid voor huurders

Het aantal procedures bij de Huurcommissie was een stuk kleiner dan verwacht. De verwachting was dat per jaar enkele honderden zaken voorgelegd zouden worden aan de Huurcommissie. In de praktijk zijn er over 14 (in 2021) en 25 (in 2022) zaken uitspraak gedaan. In 9 zaken is de huurverhoging als niet redelijk bevonden binnen het kader van de wet Nijboer. De Woonbond en Stichting !WOON geven aan dat huurders weinig bekend lijken te zijn met de wet, met name als zij uit het buitenland komen. Experts wijzen erop dat marktfalen een situatie van kwetsbaarheid en afhankelijkheid creëert voor huurders, waarin het ook niet aantrekkelijk kan zijn om naar de Huurcommissie te stappen.

Klik hier voor het rapport.