Met een vast team voert RIGO diverse soorten bewonersonderzoeken uit. We zetten vragenlijsten uit: schriftelijk en/of online. Voeren flitspeilingen uit. En gaan in gesprek met bewoners: één op één of door het organiseren van een interactief groepsgesprek of bewonersbijeenkomst.

Bewonersonderzoek bij renovatie, sloop en nieuwbouw

Voor bewoners betekent renovatie vaak dat zij, al dan niet tijdelijk, moeten verhuizen. Vaak breekt voor hen een onzekere periode aan. Afhankelijk van de vorm van renovatie (met of zonder behoud van huurovereenkomst, met of zonder recht op terugkeer) zijn er verschillende momenten in een renovatietraject waarop bewoners hun stem kunnen laten horen.

Grofweg zijn er drie momenten waarop bewoners kunnen worden gehoord. Als eerste het woonwensenonderzoek, vaak als onderdeel van de oriëntatiefase. Dit heeft als doel de mening van zittende bewoners in de planvorming mee te nemen. Ten tweede de bewonersraadpleging, met als doel de meningen van de huurders over het sociaal plan en soms ook het ontwerpplan te inventariseren. En tot slot de draagvlakmeting, waarbij wordt gemeten welk percentage van de huurders instemt met de renovatieplannen.

Als onafhankelijk bureau worden we met regelmaat gevraagd om een bewonersonderzoek uit te voeren. En dat doen we graag. Niet alleen in onze thuisstad Amsterdam, maar ook in andere steden in het land geven wij bewoners graag een stem . We gaan daarbij graag met de opdrachtgever in gesprek om tot een gewenste aanpak op maat te komen. Ook het eindresultaat  stemmen we af op het doel van het onderzoek. Van bondige en heldere rapportages, interactieve dashboards, infographics of korte, aansprekende filmpjes. Het doel van het onderzoek en het te bereiken publiek bepalen mede het meest geschikte eindproduct.