Gepubliceerd op:

Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn. Waar veel gemeenten al een woonvisie hadden, wordt deze visie door veel gemeenten nu verder uitgewerkt tot een woonzorgvisie. Een woonzorgvisie bevat vaak een analyse van de woonzorgopgave, die vervolgens uitgewerkt wordt in concrete doelstellingen. Zo ook in gemeente Hoeksche Waard. In 2021 hebben we deze gemeente ondersteund bij het opstellen van een heldere Visie Wonen Welzijn Zorg. Naast de gemeente Hoeksche Waard waren ook de corporatie en zorg- en welzijnspartners nauw betrokken bij het opstellen van de visie.

Ouderen en kwetsbare groepen in de Hoeksche Waard maken volwaardig deel uit van de lokale samenleving. Dat betekent ook dat ze zelfstandig kunnen wonen in een voor hen geschikte woning en woonomgeving, en dat ze kunnen terugvallen op goed georganiseerde ondersteuning en zorg. In de Hoeksche Waard is daarom besloten wonen, welzijn en zorg op een andere manier te organiseren met onder andere meer aandacht voor preventie en toekomstbestendige oplossingen. Bekijk hier de opgestelde Visie Wonen Welzijn Zorg.