Gepubliceerd op:

Landsmeer is een bijzondere woongemeente in de Stadsregio Amsterdam. Haar kracht schuilt in de groene, waterrijke en landelijke omgeving, en in de hechte gemeenschap. De gemeente bouwt in haar nieuwe woonvisie voort op deze sterke punten en borgt dat mensen ook in de toekomst prettig en betaalbaar kunnen wonen in Landsmeer.

De woonvisie richt het eigen denken en handelen van de gemeente op dit doel en is de basis om daarover afspraken te maken met partners. RIGO voerde de pen en verzorgde de procesbegeleiding.