Gepubliceerd op:

Voorafgaand aan het opstellen van een beleidskader voor haar leefbaarheidsinspanningen heeft HEEMwonen RIGO gevraagd te ondersteunen in een startbijeenkomst waarbij aandacht is voor het begrip leefbaarheid, sturen op het maatschappelijk rendement van inspanningen op het gebied van leefbaarheid en sturingsconcepten voor corporaties als het DrieKamerModel (3KM) van Ortec Finance en de Transparantiemethodiek.

Naast korte introducties op bovenstaande onderwerpen hebben we elk thema verdiept aan de hand van concrete casus van HEEMwonen, door de medewerkers voorbereid middels huiswerkopdrachten. Met behulp van RIGO’s bestedingsspel stelden we samen met HEEMwonen prioriteiten in haar leefbaarheidsinvesteringen en verkenden we dilemma’s hierbij. Een euro kan tenslotte maar een keer uitgegeven worden…