Gepubliceerd op:

Het traject bevat o.a. een evaluatie van het huidige woonruimtebemiddelingsbeleid, een verkenning naar het gewenste strategische kader voor de toekomst, het uitwerken van een aantal denkbare varianten en het uiteindelijk uitschrijven van het gewenste beleid naar een huisvestingsverordeningstekst op basis van actuele wet- en regelgeving, en voorzien van een schaarsteonderbouwing op gemeentelijk niveau.