Gepubliceerd op:

Voor WoningBouwersNL onderzochten we de woonwensen van 3.500 55-plussers die geïnteresseerd zijn in een nieuwbouwwoning in de koop of vrijehuursector: een groep met een dus hoger dan gemiddelde verhuiswens en inkomen. We vroegen hen om 16 fictieve nieuwbouwplannen, steeds verschillend in kenmerken, te beoordelen met rapportcijfers. De interactieve resultaten staan op woonwensen-senioren.nl.

‘Harde’ kenmerken zijn belangrijk, maar gemeenschapsvorming ook

Wat opvalt is dat de ‘harde’ kenmerken van de plannen het grootste effect hebben op de rapportcijfers: het type woongebouw, oppervlakte, een ruim balkon of eigen tuin, en de prijs.

De ‘zachtere’ factoren, zoals de mate van contact met medebewoners, een ontmoetingsruimte, de reistijd naar voorzieningen en het soort binnentuin tellen ook mee in het rapportcijfer, maar in mindere mate.

Op het eerste gezicht lijken de woonwensen daarmee wat traditioneel. Toch zien we ook andere woonwensen doorschemeren, wellicht juist passend bij de doelgroep 55-plus. Zo zijn rijwoningen zoals in de enquête aangeboden populairder dan 2-onder-1-kappers. En bij 70-plussers zijn de kleine appartementencomplexen het populairst. Ook is het interessant te zien dat een gezamenlijke ontmoetingsruimte punten scoort, net als de nabijheid van voorzieningen en veel contact met de medebewoners. Daar klinkt een wens in door om op kleinschalige wijze met een vorm van gemeenschapsvorming te wonen.

We danken alle respondenten voor het invullen van de enquête.