Gepubliceerd op:

Zoeken naar de balans

RIGO onderzocht voor de gemeente Middelburg de toeristische draagkracht in de binnenstad. Toeristische draagkracht is daarbij gedefinieerd als de balans tussen de toeristische druk en de aan toeristische verhuur gerelateerde leefbaarheid (zie figuur). De draagkracht staat onder druk als zowel sprake is van een hoge toeristische druk als van een ongunstige aan toeristische verhuur gerelateerde leefbaarheid.

Model toeristische draagkracht (bron: OIS (2019) Toeristische draagkracht van wijken, bewerking RIGO)

Met behulp van een vragenlijst onder de bewoners en gegevens uit diverse databestanden brachten we de toeristische druk en de ervaring van binnenstadsbewoners met de leefbaarheid in beeld.

Prettig wonen in de binnenstad

Geconcludeerd is dat de toeristische draagkracht in de vijf buurten in de binnenstad van Middelburg (nog) in balans is. Dit ondanks dat toeristische attracties en accommodaties zich sterk concentreren in de binnenstad en het aantal overnachtingen flink is toegenomen. Bewoners ervaren (nog) geen negatief effect op de leefbaarheid. Men voelt zich thuis en veilig in hun buurt. De omgang tussen en bekendheid met buurtbewoners wordt als positief ervaren. Bewoners zien ook de positieve kanten van het toerisme, zoals een verrijking van het horeca- en winkelaanbod en een stimulans voor de lokale economie.

Piekmomenten voorkomen

Op toeristische piekmomenten (de weekenden, vakantieweken en de zomermaanden) en in bepaalde delen van de binnenstad ervaren de bewoners de toeristische verhuur op het randje van onprettig. Dit zit hem met name in de overlast van verkeer en een gebrek aan parkeerruimte. Het beter spreiden van toerisme over de stad en door het jaar heen is dan ook de belangrijkste aanbeveling om de toeristische draagkracht in de binnenstad in balans te houden.

Effecten toerisme op de leefomgeving en samenleving (bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 2019, bewerking RIGO)