Gepubliceerd op:

Het rapport geeft voor een tiental krimpregio’s inzicht in de woningmarktopgaven als gevolg van demografische krimp tot en met 2040. Hierbij gaat het ook in op een kostenraming van beleidsinterventies die gericht zijn op het ombuigen van de te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op de woningmarkt, zoals overschotten en tekorten naar woningmarktsegment.

Naast het hoofdrapport is er ook een achtergrondrapport. Dit geeft nader inzicht in wat er ten grondslag ligt aan de woningmarktopgave, de behoefteraming en de kostenberekening.

M.m.v. Martin Adler en Jos van Ommeren (VU-Amsterdam).