In een leefbare wijk of buurt sluit de woonomgeving goed aan bij de wensen en behoeften van de mensen die er wonen. De beleving van de bewoners staat daarbij centraal. Vier belangrijke thema’s die van invloed zijn op de leefbaarheid van de woonomgeving zijn; (1) de fysieke kenmerken van de woonomgeving, (2) de sociale kenmerken van de woonomgeving, (3) overlast en (4) veiligheid. Met onze kennis over leefbaarheid en de door ons ontwikkelde  instrumenten helpen we onze opdrachtgevers met diverse leefbaarheidsvraagstukken.

Werkt u, als corporatie of gemeente, aan leefbare buurten en wijken en heeft u daarbij hulp nodig? Dan bent u bij RIGO op het juiste adres. Wij kunnen u helpen bij:

  • het meten en monitoren van de leefbaarheid;
  • het opstellen van wijk- en buurtprofielen;
  • het opstellen van leefbaarheidsbeleid, -visies, -agenda’s en -programma’s;
  • het betrekken van bewoners en andere partijen;
  • de evaluatie van leefbaarheidsprojecten.

Top drie leefbaarheidsinstrumenten van RIGO

1. Lemon, de leefbaarheidsmonitor

Lemon is al twintig jaar een belangrijk instrument voor gemeenten en corporaties om de leefbaarheid in de wijken en buurten te monitoren. Lemon stelt de ervaring van bewoners centraal. Door het invullen van een vragenlijst beoordelen bewoners hun eigen leefomgeving. Idealiter wordt het onderzoek om de paar jaar herhaald om de ontwikkeling van de buurten en wijken door de jaren heen te volgen.

Lemon richt zich op vier thema’s die bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, overlast en veiligheid. Deze thema’s zijn op hun buurt weer opgedeeld in diverse subthema’s. De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een interactieve online kaart, waardoor verschillen tussen wijken of buurten in één oogopslag zichtbaar zijn. Ook is het verschil met voorgaande metingen zichtbaar.

Lemon helpt onze opdrachtgevers om de aandachtspunten per wijk, buurt of thema overzichtelijk in beeld te brengen en te monitoren. Zie voor meer informatie ook de lemon website.

2. Wijk- en buurtprofielen: de RIGO cirkel

De RIGO-cirkel geeft inzicht in de sociale kwaliteit en kwetsbaarheid van buurten en wijken op basis van objectieve (registratie) data. De cirkels worden door gemeenten en corporaties ingezet bij het opstellen van wijk- en buurtvisies en bij het prioriteren en evalueren van beleidsinspanningen.

Naar wens kan de data worden aangevuld met enquêteonderzoek dat inzicht geeft in de beleving van de bewoners. Het instrument richt zich op vier dimensies, die samen de sociale kwaliteit/kwetsbaarheid van een wijk of buurt bepalen: de bewoners, de woonomgeving, bewonersparticipatie en binding.

3. Buurtfoto

Voor een goede buurt- of wijkaanpak is lokale kennis en verdieping vaak gewenst. RIGO helpt gemeenten en corporaties de buurt in te duiken en de ontwikkelingen in de buurt vast te leggen. Een gedragen buurtfoto vormt de basis voor een gezamenlijk opgestelde, integrale buurt- of wijkaanpak.

Omdat een buurt meer is dan cijfers alleen, ligt de nadruk in onze buurtfoto op de kleuring en interpretatie van de cijfers met behulp van bewoners en lokale professionals. De focus ligt op de kwetsbaarheid, maar ook op de veerkracht van de buurt en we zoomen in op de kansen en mogelijkheden voor stabilisatie of verbetering.

Met de buurtfoto geven we inzicht in de huidige status van de buurt en doen we concrete aanbevelingen voor de (nabije) toekomst, waarmee lokale partijen gezamenlijk de opgaven in de buurt verder kunnen oppakken.

Gerelateerde projecten

Meer informatie

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, neem direct contact op met onze onderzoekers: