We ontrafelen de verschillende aspecten van leefbaarheid, meten en monitoren de leefbaarheid en evalueren leefbaarheidsprojecten. Dat doen we op verschillende schaalniveaus en op verschillende momenten in het proces. Van landelijk dekkend onderzoek tot vergelijkingen op wijk- en buurtniveau – van beleidsvoorbereiding tot beleidsevaluatie.